piątek, 22 styczeń 2021 18:27

KRUS. Oszuści dzwonią do rolników. Informują o nieopłaconych składkach

Oszuści dzwonią do rolników i informują o rzekomo nieopłaconych składkach oraz obowiązku natychmiastowej ich spłaty. O zachowanie szczególnej ostrożności apeluje Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku.

Jak informuje p.o. Dyrektora OR KRUS w Białymstoku Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku ostrzega przed przypadkami oszustw zgłoszonych przez rolników, polegających na podszywaniu się pod działania pracowników Kasy. W związku z powyższym apelujemy do Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy udostępnianiu danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż jednostki Kasy co kwartał powiadamiają płatników o wysokości składki w danym kwartale, wysyłając wypełniony formularz druku „dowód wpłaty" informując także w formie pisemnej o występującym na koncie płatnika zadłużeniu lub nadpłacie. Wszelkie telefoniczne powiadomienia o rzekomo nieopłaconych składkach oraz obowiązku natychmiastowej ich spłaty, należy dokładnie zweryfikować. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z właściwą miejscowo Placówką Terenową KRUS lub poprzez portal www.ekrus.gov.pl w celu weryfikacji prawdziwości informacji.