Ciechanowiec

Jubileusz setnej rocznicy urodzin obchodziła mieszkanka Ciechanowca Pani Jadwiga Bachorek. Z tej okazji Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski, sekretarz Gminy Anna Czapkowska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Kryńska i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Emilia Malinowska wręczyli jubilatce kwiaty, pamiątkowy grawerton i złożyli życzenia jeszcze długich lat…
Od niedzieli 14 marca 2021 r. wchodzi w życie korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów.
Od września 2019 roku osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą składać wnioski o tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych. W województwie podlaskim do końca ubiegłego roku ZUS przyjął ponad 24 tys. wniosków o świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych. W całej Polsce wszystkie organy emerytalno-rentowe przyjęły 931 083 takich wniosków.
W sobotę (13.03) miłośników filmów na dużym ekranie zaprasza ciechanowieckie „Kino w twoim mieście”. 
Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze oficjalne (12.03 godzina 10:00) dane dotyczące zarażeń koronawirusem. W kraju odnotowano dziś 18 775 nowych przypadków zakażenia.
Szeregi wysokomazowieckiej Policji zasilił nowy funkcjonariusz. Dzisiaj policjant złożył ślubowanie „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Rotę ślubowania przyjął Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem młodszy inspektor Marek Palecki.
Niskie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla tych, którzy z racji wieku, samotności, sytuacji życiowej lub materialnej mogą potrzebować naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy osobę zagrożoną wychłodzeniem. Zadzwońmy na numer alarmowy 112 i poinformujmy odpowiednie służby.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 marca 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.
Już tylko do 15 marca przedsiębiorcy działający w branży kultury oznaczonej konkretnym kodem PKD jak również świadczący usługi na rzecz muzeów mogą wnioskować o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku.
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przesłał nam aktualne oferty pracy według stanu na dzień 11 marca 2021 r.
Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze oficjalne (11.03, godzina 10:00) dane dotyczące zarażeń koronawirusem. W kraju odnotowano dziś 21 045 nowych przypadków zakażenia.
Wysokomazowieccy policjanci apelują do kierowców o ostrożność, zwłaszcza w okolicach lasów, gdzie na drogę często wychodzą zwierzęta, które są przyczyną zdarzeń drogowych. Dzisiaj odnotowano na terenie powiatu kolejne zdarzenie z udziałem zwierzyny leśnej.